Wednesday, 16 October 2013

Cupán Tae

Beidh an tAifreann Gaeilge ag 9am gach Domhnach feasta, ón 20ú Deireadh Fómhair. Cuirfear cupán tae ar fáil i ndiaidh an Aifrinn i halla an pharóiste, chun fáiltiú roimh phobal Aifreann Gaeilge Chill Fhionntain agus roimh dhaoine breise ónár bparóiste féin agus ó pharóistí eile.  Fáilte roimh cách.

The Irish mass in Baldoyle will be at 9am every Sunday morning from now on. We will have refreshments after mass next Sunday morning to welcome other parishioners from Sutton and surrounding areas to the mass.  All welcome.

No comments:

Post a Comment