Sunday, 25 September 2011

Iomann na seachtaine seo chugainn - 2/10/11

Uimhir 24: Is Beannaithe Tigh Dé, 29: Mo Ghrása Mo Dhia, 49: A Íoss Mo Chumainn, 27:
Móraimidne Rí na nDúl.
Ba mhaith linn ádh mór a ghuí ar Eimear agus í ag bogadh go dtí an Nua Shéalainn ar feadh bliana. Is í an ball is déanaí den chór atá imithe thar lár ag lorg oibre.
We would like to wish Eimear good luck on her move to New Zealand for a year. She is the latest member of the choir to go abroad to look for work.

Sunday, 4 September 2011

Aifreann 11/09/11

Fáilte to the regulars and to the two American visitors to the Mass today. Always great to see new faces!

Is iad na h-iomainn d'Aifreann an Domhnaigh seo chugainn 11/09/11 ná (The hymns for Sunday 11/09/11 are) : 40 Tar Chugainn a Naomh-Spioraid Bheannaithe; 19 Grásta Dé; 48 Fianaise an Lá.