Sunday, 25 September 2011

Iomann na seachtaine seo chugainn - 2/10/11

Uimhir 24: Is Beannaithe Tigh Dé, 29: Mo Ghrása Mo Dhia, 49: A Íoss Mo Chumainn, 27:
Móraimidne Rí na nDúl.
Ba mhaith linn ádh mór a ghuí ar Eimear agus í ag bogadh go dtí an Nua Shéalainn ar feadh bliana. Is í an ball is déanaí den chór atá imithe thar lár ag lorg oibre.
We would like to wish Eimear good luck on her move to New Zealand for a year. She is the latest member of the choir to go abroad to look for work.

No comments:

Post a Comment